Menu Luk

Haderslev Bibliotekerne

Haderslev Bibliotekerne er en vigtig institution i Haderslev kommune. Bibliotekerne består af flere afdelinger, der alle har til formål at tilbyde en bred vifte af kulturelle og faglige tilbud til borgerne.

Hovedbiblioteket i Haderslev er beliggende i centrum af byen og fungerer som det primære samlingspunkt for bibliotekstjenesterne. Her finder man et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, aviser, musik, film og computerspil. Derudover er der også adgang til internet og pc’er, som borgerne kan benytte frit.

Biblioteket har desuden et væld af arrangementer og aktiviteter for både børn og voksne. Der afholdes blandt andet foredrag, koncerter, forfatteraftener og workshops. Disse arrangementer bidrager til at skabe et levende kulturliv i byen og giver borgerne mulighed for at lære nyt og møde andre med samme interesser.

Udover hovedbiblioteket har Haderslev Bibliotekerne også mindre afdelinger rundt omkring i kommunen. Disse afdelinger er placeret i byens forskellige lokalområder og fungerer som lokale biblioteker for de nærliggende beboere. På disse mindre biblioteker kan man låne bøger, tidsskrifter og film samt benytte sig af de øvrige bibliotekstjenester.

Haderslev Bibliotekerne har også fokus på at fremme læselyst og læsekompetencer hos børn og unge. Derfor tilbyder de forskellige læseprojekter og aktiviteter, der skal inspirere til læsning og styrke børnenes sprog- og læsefærdigheder. Dette inkluderer blandt andet læsekredse, forfatterbesøg og læsekampagner.

Bibliotekerne i Haderslev er mere end bare et sted med bøger. De er en vigtig del af det lokale samfund, hvor man kan finde inspiration, deltage i kulturelle arrangementer og få adgang til viden og information. Haderslev Bibliotekerne spiller en central rolle i at fremme læring, kultur og fællesskab i kommunen.

Andre biblioteker i Haderslev kommune.